با ما تماس بگیرید info@amz.ir | 021 - 88628046

منش نوجوانان (پاییز ۹۸)

0 دانشجو ثبت نام کرده

      منش نوجوانان         

      (مهارتهای نرم شخصی)  

      Soft Skills for Teenagers
     *****************************

  چرا لازم است در این دوره شرکت کنیم؟

  با بیش از ۲۰ سال کار مشاوره مدیریت و رفتار سازمانی به این نتیجه رسیده ایم که فراگرفتن

  مهارتهای نرم شخصی (منش) برای بزرگسالان کاری چالشی و دشوار است و سنین کودکی و

  نوجوانی، برای تغییر، زمان مناسبتری است.

   

  با این تجربه بر آن شدیم که فراگیری مهارتهای نرم که خلا آن در سیستم آموزشی موجود به شدت

  آسیب زا است را با طراحی دوره منش مخصوص نوجوانان جبران کنیم و فعالیتمان را معطوف به سرچشمه هاکنیم.

  با این رویکرد، محتوای طراحی شده شامل موضوعات “روانشناسی موفقیت و مثبت گرایی” و “هستی شناسی”است.

   

  در روانشناسی موفقیت و مثبت گرایی در مورد استفاده از ظرفیت های ذهنی برای موفقیت و کامیابی گفتگومی شود.

  نکته مهم اینست که این دوره مربوط به مباحث روانشناسی که به اختلالات و بیماریها می پردازد، نیستو قول این دوره هم نمی باشد.

  در مورد این موارد لازم هست به روانشناسان که کار بالینی می کنند مراجعه شود.

  برخی از محتوای ارایه شده مربوط به هستی شناسی است که به “شیوه بودن” می پردازد و جهان بینی و نگاهیکه نوجوان به خود، دیگران و جهان هستی دارد.

  برای این محتوا از محتوای ارایه شده در دوره “بودش” استفادهمی شود.

  این محتوا از دوره های بین المللی الگوبرداری شده و با فلسفه و تکنولوژی زبانشناسی، غنی سازی شدهاست.

  نوجوانان بیشتر از ریاضی و علوم، به فلسفه نیاز دارند!

  ما قول می دهیم این دوره برای نوجوانان، عملکرد موثری داشته باشد و بتوانید بستری برای پرورش به طور متمایزخلق کنید.

   محتوای دوره چیست؟

   

   

  مهارتهای نرم شخصی (منش) برای “نوجوانان” با یک عنوان و با محتوای متفاوت طراحی شده است.

  یک محتوابرای نوجوانان در زبان قابل انتقال و مخصوصا از طریق بازی و گفتگو فراهم شده تا آنها با آن مهفوم آشنا شوند وبعدا بتوانند آن را تمرین کنند.

   شیوه ارایه محتوا چگونه است؟

  محتوا به صورت همزمان ولی جداگانه در یک نیمروز ارایه می شود .

  در هر نیمروز آموزشی در دو جلسه دو مهارت ارایه و تا هفته بعد فرصتی برای تمرین و بازخور فراهم می گردد .
  هر دوره، چهار هفته متوالی مجموعا ۲۱ روز به طول خواهد انجامید .

   

   آیا این مسیر ادامه دارد؟

  این بسته ۴ نیمروزه شامل ۸ مهارت است و با فاصله زمانی چند ماه بسته های ۴ نیمروزه بعدی شامل ۸ مهارتدیگر اجرا خواهد شد.

  در انتهای جلسات یک نیمرخ از وضعیت هوشمندی و توانمندی نوجوانان تهیه خواهد شد. تمام یافته ها و بررسیها در قالب یک پرونده شخصی محرمانه مدون خواهد شد.

  همچنین ما یک بسترخلق کرده ایم برای مربی گری زندگی و هدایت تحصیلی و در ادامه مشاوره شغلی و حتیدر آینده مشاوره ازدواج مبتنی بر سوابق تجمعی که در طول سالیان فراهم خواهد شد.

   مخاطب دوره کیست؟

  دوره حاضر، منش نوجوانان برای سن ۱۳ تا ۱۵ ساله طراحی شده است و مناسب سنین کمتر و بیشتر نیست.
  منش کودکان برای دوره دوم کودکی  ۶ تا ۱۲ ساله  برای دخترها و پسرها طراحی شده است. منش کودکان ۳تا ۶ ساله هم در حال طراحی است.

  مهارتهای ارایه شده چه هستند؟

  شمال حقیقی:                                    

   

  یک دسترسی مناسب برای تضمین موفقیت و کامیابی نوجوانان در حال و آینده، جهت
  یابی مناسب برای نوجوانان و توجه و احترام به تفاوتها و کارکرد ویژگیها واستعدادها و علایق آنان است.

  این مهارت پیدا کردن یک قطب نما برایهر نوجوان به صورت منحصر به فرد است.

  این مهارت شامل خودآگاهی،شخصیت شناسی و تعیین الگوی رفتاری است.

  خودپنداره:  

  نوجوان بر اساس خودپنداره ای که از خودش در ذهنش شکل گرفته است،
  رفتار می کند. خودپنداره یک انرژی و نیروی پیش برنده و کنترل کننده
  به صورت طبیعی برای نوجوان فراهم می کند اگر یک خودپنداره قوی در
  نوجوان شکل بگیرد والدین نیاز کمتری به کنترل و نظارت بیرونی خواهند
  داشت و همان خودپنداره به شکل یک نیروی درونی به طور طبیعی عمل
  خواهد کرد.

  به عنوان مثال وقتی در یک نوجوان خودپنداره ورزشکار بودن شکل می
  گیرد، رفتارهایی در وی به طور طبیعی شکل می گیرد که از یک ورزشکار
  انتظار می رود یا از برخی ناهنجاریها که در تناقض با این خودپنداره است با کنترل درونی پیشگیری می شود.

  وقتی که او بعدا درمعرض کاری آسیب زا مثلا استفاده از سیگار قرار بگیرد، بدون کنترل بیررونی با این خودپنداره که “ورزشکار سیگار نمی کشد”،

  کمتر در معرض قرار خواهد گرفت.

  هوش اخلاقی:    

  یکى از ویژگیهاى این مهارت، نگاه تحولى به مفاهیم و ارزشهاى اخلاقى در طول دوران رشد است. هریک از خصوصیات هفتگانه رشد
  اخلاقى از بدو تولد تا پایان دوره نوجوانى مطابق با مراحل تحول روانى تبیین می شود، تا والدین با آگاهى از روند شکلگیرى هفت
  فضیلت و منش اخلاقى شامل همدلى، مهربانى، بردبارى، خویشتندارى، احترام، وجدان و انصاف در فرزندان خود متناسب با هر
  مرحله راهکارهاى تربیتى را انتخاب کنند .
   

  خوشبختانه هوش اخلاقى اکتسابى است و می توانید آن را پرورش دهید.

  درهمان سن است که مبانى عادتهاى اخلاقى همچون خویشتندارى، با انصاف
  بودن، احترام گذاشتن، مشارکت و همدلى یاد گرفته مىشود .
  این فضایل اخلاقی هفتگانه در مورد نوجوانان با بازی های آموزشی و در معرض
  تجربه قرار دادن آنها و به صورت غیر مستقیم آموزش داده خواهد شد.

  عزت نفس:

  اعتماد به نفس نتیجه ارتباطی است که فرد با دیگران می گیرد و عزت نفس ارتباطی است که با خودش دارد! برای تقویت عزت نفس، لازم است نوجوان با خودش مواجه شود و به یک اصالت دست یابد.

  ارزشمندی خود را کشف کند و به خودش نگاه مناسبیداشته باشد.

  تکنیک های عزت نفس برای نوجوانان در جهت شکل دهی به عزت نفس نوجوانان در دسترس قرار می گیرند تا موردتمرین و تکرار قرار گیرند.
  این محتوا، تکمیل کننده مهارت “خودپنداره” است.

  خودپنداره بار فلسفی بیشتری دارد و مهارت عزت نفس تکنیکی و عملیاتیاست.

  هوش دیجیتال:                

  حضور نوجوانان در فضای مجازی در عصر کنونی امری اجتناب ناپذیر است.

  شما نیز اگرنگران حضور فرزندانتان در فضای مجازی و دیجیتال هستید و از ریسک های قابل تحمیل
  این فضا به فرزندان و حتی خانواده خود نیز دلواپسی دارید،

  این را بدانید که شما تنهانیستید.

  در سالهای اخیر با توجه به گسترش حضور افراد در فضای مجازی و دیجیتال و نگرانی
  های آنها، مفهومی با نام هوش دیجیتال ایجاد شده است که افراد را برای زندگی در فضای دیجیتال آماده می سازد علی الخصوصنوجوانان که برای اولین بار در زندگیشان به صورت جدی دارای هویت دیجیتال می شوند و پا به عرصه زندگی پر رمز و راز دیجیتالمی گذارند.

  هوش دیجیتال اولین بار برای افزایش مهارتهای زندگی در فضای دیجیتال برای نوجوانان ۶ تا ۱۲

  ساله ایجاد شده و البتههم اکنون برای تمامی سنین از جمله نوجوانان کاربرد دارد. در این دوره با هشت حوزه کاربردی در هوش دیجیتال آشنا می شوید ونوجوانان نیز نقاط بحرانی و اهمیت شیوه حضورشان را تمرین می کنند.

  در این مهارت تست بین المللی هوش دیجیتال از نوجوانان گرفته شده و تحلیل آن در اختیار آنها قرار می گیرد.

  حافظه و تمرکز:

  تمرین هایی برای بهبود وضعیت تمرکز و بهبود حافظه انجام خواهد شد. البته “حافظه” از “هوش” متمایز است.

  هوش هیجانی:

  این مهارت درباره بهبود آگاهی از هیجان های خود و دیگران و شیوه مدیریت ارتباط با خود و دیگران است.

  تکنیک های موثری درزمینه ارتباط موثر بین نوجوان ارایه می شود.

  سبک شناسی رفتار با استفاده از مدل DISC :

  در این مهارت سبک رفتاری نوجوانان بررسی و در مورد شیوه مناسب پرورش
  انواع سبکها گفتگو می شود. شیوه موثر ارتباط بین هرنوجوان و والدین یک
  امر اقتضایی است که به سبک رفتاری و شخصیتی طرفین مربوط می شود.
  در مورد سبک شناسی و شیوه پرورش موثر برای هر ارتباط از سبکها تمرین
  خواهیم کرد.

   

   

   

     

   

  برنامه درسی دوره

  No curriculum found !

  نقد و بررسی دوره

  نا مشخص

  امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

  هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

  دوره محدود
  • خصوصی
  • 10 روز

  آخرین نوشته ها

  کلیه ی حقوق برای شرکت آرشانیک آوید محفوظ است.

   

  X