با ما تماس بگیرید info@amz.ir | 021 - 88628046
0 دانشجو ثبت نام کرده

  اهداف دوره آموزشی یادگیری خویش توانی:

  1. تعیین اهداف
  2. برنامه ریزی فردی و هدف گذاری
  3.  مدیریت مهارت و استعداد
  4. مدیریت زمان کسب و کار و خود
  5. مدیریت شخصیت خود ، تست شخصیت خود
  6. تشخیص مهارت های فردی ، اعتماد به نفس

  استاد دوره آموزشی یادگیری خویش توانی:

  دکتر مهدی رفتاری

  • دکترای مدیریت دانشگاه تهران
  • کار‌شناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه شهید بهشتی
  • کار‌شناس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • سرمدرس ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ تحت اعتبار ایرکا IRCA

  سرفصل دوره آموزشی یادگیری خویش توانی:

  1. مدیریت خشم

  سرفصل دوره:

  • ضرورت یادگیری مدیریت خشم
  • زمینه ها
  • تکنیک های کنترل خشم
  • +B

  2. اصول برقراری ارتباط موثر

  سرفصل دوره:

  • تعریف ارتباطات
  • اجزاي فرآیند ارتباط
  • سطوح ارتباط
  • عوامل موثر در ارتباط
  • اصول برقراری ارتباط موثر
  • شخصیت،شناخت،خدمت و رفتار مناسب
  • قوانین برقراری ارتباط شفاف (سوال کردن، گوش کردن، رفتار و همزبانی)
  • ارتباطات کلامی و زبان بدن
  • مهارت های برقراری ارتباط موثر
  • ارتباطات تلفنی
  • تکنیک های ورود، حین و خاتمه مذاکره
  • موانع ارتباطات موثر
  • بایدها و نبایدها در برقراری ارتباط
  • مدیریت شکایات

  3. برند شخصی

  سرفصل دوره:

  • مبانی برند و تعاریف آن
  • برند شخصی داشته باشیم؟
  • چگونه یک شخص می تواند برند شخصی داشته باشد؟
  • مدل پنج تای برند شخصی
  • پلتفرم، سبک و ماهیت برند شخصی
  • چگونه تمایز ایجاد کنیم؟
  • چرا باید بر تمرکز متمرکز شویم؟
  • چطور تعامل و شبکه سازی و مرتبط بودن با نیاز را حفظ کنیم؟
  • بدون تناسب، قابلیت و توانمندی های یک فرد، بروز یک برند
  • شخصی ناممکن نیست ولی مشکل است.
  • آیا بدون تداوم در یک کار، اتفاق خاصی می افتد؟

  4. تفکر سیستمی

  سرفصل دوره:

  • مقدمه ای بر یادگیری
  • اهمیت تغییر زاویه نگاه
  • چگونه تفکر سیستمی زاویه نگاه را تغییر می دهد؟
  • ضرورت و اهمیت تفکر سیستمی
  • نظریه سیستم ها
  • تئوری آشوب، خودمانایی، اثر پروانه ای و جاذبه های غریب
  • مدل های ذهنی
  • کل گرایی خلاق و تفکر سیستمی
  • تفکر پویا و دینامیک سیستم ها
  • افق نگاه و تفکر سیستمی
  • مفاهیم کاربردی نظریه سیستم ها
  • قوانین تفکر سیستمی (ده قانون طلایی)
  • تفکر سیستمی در کار و زندگی

  5. تکنیک های حل مساله

  سرفصل دوره:

  • مساله یابی
  • مساله شناسی
  • مساله و تعریف مساله
  • انواع مساله
  • چرخه حل مساله مدرن
  • مساله‌های لاینحل
  • متدولوژی حل مساله
  • بهینه‌سازی حل مساله
  • تکنیک‌های حل مساله ناپارامتریک
  • مسائل سازمانی پیشرفته
  • سازمان‌های پیجیده و حل مساله سازمانی
  • نقش مفاهیم کمی در حل مسائل کمی و کیفی
  • اثرات روحی روانی حل مساله و رفتار سازمانی مطلوب
  • جوامع ومسائل نوین و روش‌های حل آن
  • مسائل جهانی و مدیریت حل مساله در آینده
  • نقش حل مساله در کاهش استرس و بهره‌وری سازمانی

  6. زبان بدن

  سرفصل دوره:

  • درك مباني و آشنايي با فرهنگ واژگان زبان بدن
  • قواعد خواندن دقيق زبان بدن
  • آشنايي با حركات و معاني مختلف دست ها و انگشتان
  • نشانه ها و معاني حرکات دستها و پاها
  • نكات مربوط به نشستن
  • تفاوت هاي فرهنگي و سوء تفاهم ها

  7. فنون مذاکره

  سرفصل دوره:

  • تعریف مذاکره و انواع آن
  • اصول علمی و عملی مذاکره
  • علل لزوم یادگیری و مهارت در علم، فن و هنر مذاکره
  • روشهای مختلف مذاکره و چانه زنی
  • انواع مذاکره
  • محیط مذاکره
  • فرایند مذاکره
  • زبان بدن
  • تکنیک های اعتماد سازی

  8. کار تیمی

  سرفصل دوره:

  • شناخت گروه ها و كار گروهي
  • آسیب شناسی و موانع کار گروهی
  • مراحل انجام كار گروهي
  • برنامه‌ريزي گروه
  • شروع کار گروهی
  • ارزيابي پيش از اجرا
  • اجرای کار گروهی
  • ارزشيابي پس از اجرا
  • انحلال کار گروهی
  • فرآيند حل مساله و کار تیمی
  • ابزارهاي حل مساله
  • مراحل حل مسأله در گروه
  • تمرین کار تیمی

  9. مدیریت تعارض

  سرفصل دوره:

  • تعریف و شناخت تعارض
  • ماهیت تعارض از دیدگاه های مختلف
  • انواع تعارض
  • تعارض سازنده، تعارض مخرب
  • بازی آموزشی شناخت تعارض
  • پنجره جو-هری
  • مدل حل تعارض
  • تمرین حل تعارض

  10. مدیریت موثرتر سازمانی و افزایش بهره وری نیروی انسانی با استفاده از ابزار روانشناختی MBTI

  سرفصل دوره:

  • معرفی ابزار MBTI
  • معرفی ترجیحات
  • معرفی مشرب ها
  • استفاده از MBTI در بهبود تعاملات کارکنان در سازمان
  • استفاده از MBTI در تیم سازی و سازماندهی تیمی
  • استفاده از MBTI در مذاکرات
  • استفاده از MBTI در تصمیم گیری مدیران

   

  برنامه درسی دوره

  No curriculum found !

  نقد و بررسی دوره

  نا مشخص

  امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

  هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

  آخرین نوشته ها

  کلیه ی حقوق برای شرکت آرشانیک آوید محفوظ است.

   

  X